Panorama 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom,

którzy wsparli naszą działalność

poprzez przekazanie nam

swojego 1,5% podatku dochodowego

 

 

 

 

LIST OTWARTY

Do Mieszkańców m. Rzeszowa
Prezesa Polskiej Grupy Energetycznej – Dystrybucja w Rzeszowie
Prezydenta m. Rzeszowa
Radnych Rady
Miasta Rzeszowa
także
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wojewody Podkarpackiego
Marszałka Podkarpackiego
Prezesa Polskiej Grupy Energetycznej SA w Warszawie
oraz
Eurodeputowanych i Posłów z Podkarpacia
również
Redaktorów dzienników regionalnych
„Nowiny”, „Super Nowości”, „Gazeta w Rzeszowie”
Polskiego Radia Rzeszów i TVP Rzeszów

        Stary Cmentarz w Rzeszowie służył mieszkańcom naszego miasta przez 117 lat (1792-1909). Aktualnie trwa wygradzanie części tej nekropolii od strony północno-wschodniej przez PGE – Dystrybucja w Rzeszowie.
        Nie mogąc sobie poradzić z serią zamierzonych łamań polskiego prawa przez odpowiedzialne za ten stan rzeczy podmioty, zwracam się do opinii publicznej naszego miasta i stosownych władz o podjęcie działań, których celem byłoby przywrócenie pierwotnego stanu tego historycznego zabytkowego obiektu.
        Stanowisko PGE – Dystrybucja w Rzeszowie jest obecnie wielce niezrozumiałe,
a meritum sprawy zawierają przytoczone pisma Stowarzyszenia i załączniki, które zamieszczam poniżej.
        Zadziwiające jest zachowanie tak wielkiej firmy o „dbałość” i „utrzymanie” obiektu zabytkowego będącego naszym dziedzictwem narodowym – wpisanym do rejestru zabytków jeszcze w 1968 r. Wykonywanie na jego części parkingu chyba nie jest sztandarowym przykładem dbałości o tego typu zabytek? To jest wielka bezduszność i kontynuacja działań z lat głębokiego PRL-u.
        PGE – Dystrybucja Rzeszów zachowuje się tak, jakby była w posiadaniu działki inwestycyjnej, a nie zabytkowego cmentarza, wbrew przyjętym zobowiązaniom podanym niżej. Stan obecny jest tym bardziej bolesny, że dotyczy tej części Starego Cmentarza, gdzie byli chowani najbiedniejsi mieszkańcy miasta. Czy biedni za życia muszą być również biedni po śmierci, bo niektórym żyjącym brakuje przestrzeni życiowej?        
        PGE – Dystrybucja Rzeszów zapomniała również o swoich korzeniach, o Janie Żurowskim tworzącym energetykę miejską w Rzeszowie w 1909 r., pierwszym dyrektorze spoczywającym na tym cmentarzu (a nagrobek pioniera miejskiej energetyki wymaga konserwacji).        
        Czy Rzeszów ma być miastem zatomizowanej społeczności? Czy historyczna pamięć ma pójść
w zapomnienie? Czy w niszczeniu historycznego krajobrazu miasta bogatej firmie mają służyć wszyscy? A gdzie społeczeństwo obywatelskie, którego częścią powinna być i ta firma?                
        Szanowne zainteresowane strony. Czas zakończyć tak wielce wstydliwą sprawę podziału Starego Cmentarza
w Rzeszowie, przywracając stan prawny sprzed 1997 r. 
        Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem im. Włodzimierza Kozło już po raz trzeci w tym roku interweniuje w sprawach zachowania starych cmentarzy m. Rzeszowa. Dotyczyły one: cmentarza epidemicznego
z poł. XIX w. przy ul. Strażackiej, pierwszego cmentarza żydowskiego przy Synagodze Staromiejskiej i obecnej sytuacji Starego Cmentarza.                                                         

                                                                                                                      Prezes Stowarzyszenia
                                                                                                                              Wiesław Walat
Rzeszów, wrzesień 2009

 

 

Załącznik 1Załącznik 2

Załącznik 3Załącznik 4

 
W sprawie nieszczęśliwej zabudowy części Starego Cmentarza coś drgnęło.
Wyrażam nadzieję, że problem ten doczeka się pozytywnego rozwiązania. Zobaczymy.
Poniżej pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
Kliknij, aby powiększyć
 

 

Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło zawiązane zostało
13 listopada 2001 r. na zebraniu założycielskim, na którym za główny cel działalności przyjęto ochronę substancji zabytkowej najstarszej istniejącej nekropolii Rzeszowa – Stary Cmentarz. Obiekt ten, założony w 1792 r.,
wpisany został do rejestru zabytków w 1968 r. wraz z kościołem Św. Trójcy jako kompleks cmentarny pod numerem A-308; jest objęty ochroną konserwatorską i prawną.
11 stycznia 2002 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym XII Wydziału Gospodarczego w Rzeszowie, 5 maja 2004 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

<div style="position:relative;width:254px;margin:0 auto;"><a href="https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000079430" title="Rozlicz PIT Online" target="_blank"><img src="https://www.iwop.pl/_resources/themes/simple/images/bannery/banner2.svg" style="width:100%" alt="Rozlicz PIT Online" /></a><p style="text-align: center;font-size: 12px;padding-top: 5px;"><a href="https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-28/">Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl</a> oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.</p></div>