Wiktoria Helwin

Pierwsza wzmianka o Rzeszowie odnosi się do 1101 r. Odnotowana została przez Marcina Bielskiego (zm. 1575 r.)
w wydanym przez jego syna dziele Kronika Polski. Pierwszy dokument dotyczący Rzeszowa pochodzi z 1354 r. i stanowi
o przekazaniu przez króla Kazimierza III Wielkiego swemu rycerzowi Janowi Pakosławicowi ze Strożysk miasteczka wraz
z okręgiem. Przez setki lat (1340-1844) Rzeszów był małym miastem królewskim i prywatnym, który dopiero w XX i XXI w.
powiększył swoją powierzchnię przez wchłonięcie przede wszystkim sąsiadujących z nim jednostek osadniczych z dawnego
średniowiecznego okręgu. Na koniec 2016 r. obszar Rzeszowa dzieli się na 29 osiedli, na terenie 18. istnieją lub istniały
(ekshumacje) miejsca pochówków.

Śródmieście Północ – Osiedle Nr I, Śródmieście Południe – Osiedle Nr II
osiedla z historycznym średniowiecznym Rzeszowem
oraz częściami Ruskiej Wsi i Staroniwy, włączone do Rzeszowa w 1902 r.

 L.p.

Miejsce pochówku

Początek pochówków

Uwagi, stan zachowania, lokalizacja

  1.

 Cm. przykościelny
 wokół  rzeszowskiej fary

 przed 1363

 arch. niezachowany, w obrębie: Pl. Farny-Kościuszki-
 Grunwaldzka-Matejki

  2. 

 Krypta w kościele
 rzeszowskiej  fary

 przed 1370

 arch. niezachowana, Pl. Farny, członkowie rodu Rzeszowskich

  3.

 Cm. przy kościele fundacji  szpitalnej Św. Ducha
 (obecnie  Św. Trójcy)

 po 1469

 arch. niezachowany, ul. Targowa,
 obecnie w obrębie Starego  Cmentarza

  4.

 Cm. przy kościółku NMP  (drewniany)

 po 1531

 arch. niezachowany, ul. Sokoła

  5.

 Stare okopisko
 (najstarszy cm. żydowski)

 ok. 1586

 arch. niezachowany, ul. Bożnicza

  6.

 Krypta w kościele
 oo. bernardynów

 po 1629

 arch. niezachowana, ul. Sokoła, ród Ligęzów

  7.

 Krypta w kościele
 oo. pijarów,
 obecnie Św. Krzyża

 1649

 arch. niezachowana, ul. 3 Maja, pochówek Zofii Pudencjany  Ostrogskiej-Zasławskiej z Ligęzów, prawdopodobnie zakonnicy

  8.

 Nowe okopisko
 (nowy cm. żydowski)

 po 1657

 arch. niezachowany, Pl. Ofiar Getta

  9.

 Stary Cmentarz  (chrześcijańskiej gminy
 m. Rzeszowa)

 1792

 nieczynny, arch. zachowany częściowo, ul Targowa,
 rejestr zabytków  A-308/68

 

Pułaskiego – Osiedle Nr III
do 1902 r. w większości w granicach gminy Staroniwa

L.p.

Miejsce pochówku

Początek pochówków

Uwagi - stan zachowania, lokalizacja

10.

 Krypta w kościele
 oo. reformatów,
 obecnie kościół garnizonowy

 po 1723

 arch. zachowana częściowo, ul. Reformatów,
 członkowie rodu Lubomirskich, konfederaci barscy, zakonnicy

 

Generała Grota-Roweckiego – Osiedle Nr IV
do 1902 r. w większości w granicach gminy Staroniwa

L.p.

Miejsce pochówku

Początek pochówków

Uwagi - stan zachowania, lokalizacja

11.

 Tymczasowe miejsce
 pochówku żołnierzy AR

 1944

 Pl. Śreniawitów, ekshumacje na Cmentarz
 Żołnierzy Armii Radzieckiej  w Wilkowyi 1948 r.

 

Dąbrowskiego – Osiedle Nr VI
do 1902 r. południowa cześć w granicach gminy Zwięczyca,
zachodnia – w granicach gminy Staroniwa

L.p.

Miejsce pochówku

Początek pochówków

Uwagi - stan zachowania, lokalizacja

12.

 Cm. wiejski Zwięczyca,
 obecnie komunalny

 1911

 nieczynny, arch. zachowany, ul. Podkarpacka

 

Staroniwa – Osiedle Nr VII
włączona do miasta w 1902 r.

L.p.

Miejsce pochówku

Początek pochówków

Uwagi - stan zachowania, lokalizacja

13.

 Cm. wiejski Staroniwa,
 obecnie komunalny

 1911

 czynny, arch. zachowany, ul. Witosa

 

Staromieście – Osiedle Nr X
włączone do miasta w 1952 r.

L.p.

Miejsce pochówku

Początek pochówków

Uwagi - stan zachowania, lokalizacja

14.

 Cm. przycerkiewny
 prawosławny

 poł. XII w.

 arch. niezachowany, brak dokładnej lokalizacji

15.

 Cm. przykościelny parafialny

 lata 60. XIV w.

 arch. niezachowany, ul. Lubelska

16.

 Cm. parafialny,
 obecnie komunalny

 po 1790

 czynny, arch. zachowany, ul. Zapolskiej

17.

 Cm. epid. dla wsi Staromieście

 1831

 arch. niezachowany, ul. Wioślarska

 

1000-lecia – Osiedle Nr XI
włączone do miasta jako Ruska Wieś w 1902 r.

L.p.

Miejsce pochówku

Początek pochówków

Uwagi - stan zachowania, lokalizacja

18.

 Cm. epid. dla wsi Ruska Wieś

 1847

 arch. niezachowany, zabudowany, ul. Chocimska

 

Pobitno – Osiedle Nr XII
włączone do miasta w 1952 r.

L.p.

Miejsce pochówku

Początek pochówków

Uwagi - stan zachowania, lokalizacja

19.

 Cm. przycerkiewny
 prawosławny

 poł. XII w.

 arch. niezachowany, w obrębie ulic: Konf. Barskich-Polna-
 Żołnierzy I Armii WP

20.

 Groby zbiorowe żołnierzy
 rosyjskich

 1769

 arch. niezachowany, pole Reli nad brzegiem Wisłoka,
 okolice ul. Na Skały, po potyczce z konfederatami barskimi

21.

 Cm. epid. dla wsi Pobitno
 i przysiółka Załęże

 1847

 arch. niezachowany, obecnie w obrębie Cm. Komunalnego
 Wilkowyja, ul. Polna

22.

 Cm. Komunalny Pobitno

 1910

 czynny, ul. Lwowska, rejestr zabytków A-1127/82

23.

 Cm. wiejski dla wsi Pobitno
 i przysiółka Załęże

 przed 1932

 czynny, obecnie w obrębie Cm. Kom. Wilkowyja, ul. Polna

24.

 Cm. wiejski dla wsi Wilkowyja

 przed 1932

 czynny, obecnie w obrębie Cm. Kom. Wilkowyja, ul. Cienista
 aktualnie w obrębie osiedla Pobitno

25.

 Cm. Komunalny Wilkowyja

 1972

 czynny, ul. Cienista
 aktualnie w całości w obrębie osiedla Pobitno

 

Mieszka I - Osiedle Nr XIII
tereny przekazane miastu w 1605 r. przez Mikołaja S. Ligęzę,
jako uposażenie fundacji szpitalnej,
oraz przejete od osiedla Pobitno

L.p.

Miejsce pochówku

Początek pochówków

Uwagi - stan zachowania, lokalizacja

26.

 Cm. epid. chrześcijański
 żołnierzy garnizonu austr.

 1847

 arch. niezachowany, zabudowany, ul. Słodka

27.

 Cm. epid. żydowski
 żołnierzy garnizonu austr.

 1847

 arch. niezachowany, zabudowany, ul. Słodka
 (przyległy do cm. chrześcijańskiego)

28.

 Kirkut - cm. żydowski
 na Zmysłówce,  cześć
 osiedla  przy ul. Rejtana

 po 1854

 nieczynny, arch. częściowo zachowany, ul. Rejtana,
 rejestr zabytków A-1130/83

29.

 Cm. epid. wojskowy
 na Zmysłówce, ul. Rejtana

 1918

 ekshumowany w całości w latach 30. XX w.
 na Cm. Komunalny Pobitno

 

Wilkowyja – Osiedle Nr XV
włączona do miasta w 1977 r.

L.p.

Miejsce pochówku

Początek pochówków

Uwagi - stan zachowania, lokalizacja

30.

 Cm. wojenny
 Żołnierzy Armii Radzieckiej

 1945

 nieczynny, arch. zachowany, ul. Lwowska

 

Słocina – Osiedle Nr XVI
włączona do miasta częściowo w latach 1952, 1971 i 2006

L.p.

Miejsce pochówku

Początek pochówków

Uwagi - stan zachowania, lokalizacja

31.

 Cm. przykościelny

 koniec XIV w.

 arch. zachowany fragmentarycznie oraz kilka tablic nagrobnych
 w murze obecnej świątyni, ul. Paderewskiego

32.

 Cm. epidemiczny

 1847

 arch. niezachowany, widoczny w terenie

33.

 Cm. parafialny

 przed 1855

 czynny, ul. Słocińska

34.

 Kaplica grobowa
 Szymanowskich
 i Chłapowskich

 1880

 ul. Paderewskiego (przy kościele), rejestr zabytków A-1281/96

 

Zalesie – Osiedle Nr XVII
włączone do miasta w 1977 r.

L.p.

Miejsce pochówku

Początek pochówków

Uwagi - stan zachowania, lokalizacja

35.

 Cm. przycerkiewny
 prawosławny, potem
 greckokatolicki

 po 1466

 arch. częściowo zachowany, ul. Zelwerowicza

36.

 Cm. komunalny, dawniej  parafialny

 przed 1855

 czynny, ul. Robotnicza

 

Przybyszówka – Osiedle Nr XVIII
częściowo włączana do miasta 1977, 2007 i 2008

L.p.

Miejsce pochówku

Początek pochówków

Uwagi - stan zachowania, lokalizacja

37.

 Cm. przykościelny parafialny

 po 1313

 arch. niezachowany, ul. Dębicka

38.

 Cm. parafialny

 pocz. XIX w.

 czynny, ul. Krakowska

 

Drabinianka – Osiedle Nr XXII
włączona do miasta 1952 r.

L.p.

Miejsce pochówku

Początek pochówków

Uwagi - stan zachowania, lokalizacja

39.

 Cm. epidemiczny
 dla wsi Drabinianka

 1847

 upamiętnienie, ul. Cicha

40.

 Cm. epidemiczny
 dla wsi Biała i Zalesie

 1847

 upamiętnienie, ul. Strażacka

 

Zwięczyca – Osiedle Nr XXVI
częściowo włączane do miasta 1902 i 2008

L.p.

Miejsce pochówku

Początek pochówków

Uwagi - stan zachowania, lokalizacja

41.

 Cm. przykościelny

 po 1498

 arch. niezachowany, kościół spalony po 126 latach,
 lokalizacja nieznana

42.

 Cm. parafialny

 po 1974

 czynny, ul. Świętokrzyska

 

Biała – Osiedle Nr XXVII
włączona do miasta 2009 r.

L.p.

Miejsce pochówku

Początek pochówków

Uwagi - stan zachowania, lokalizacja

43.

 Cm. parafialny

 1984

 czynny, ul. Białogórska

 

Budziwój – Osiedle Nr XXIX
włączone do miasta 2010 r.

L.p.

Miejsce pochówku

Początek pochówków

Uwagi - stan zachowania, lokalizacja

44.

 Cm. parafialny

 1921

 czynny, ul. Ks. K. Guzego


Uwaga:
Od 1 stycznia 2017 r. do miasta zostanie włączone nowe osiedle – Bzianka z gminy Świlcza, z cmentarzem parafialnym
czynnym założonym w 1981 r. 

W imieniu Stowarzyszenia Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło zwracam się z prośbą 
o ewentualne uzupełnienie podanych informacji. 
Posiadane przez Państwa dane prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonicznie 693-873-899.

Zobacz także:
Wiktoria Helwin, Miejsca pochówków na terenie miasta Rzeszowa na przestrzeni wieków,
[w:] XIV Rzeszowska kwesta na rzecz ratowania pomników nagrobnych Starego Cmentarza,
Rzeszów 2016, s. 10-15.