Zarząd

Wiesław Walat – prezes
Wiktoria Helwin – wiceprezes
Joanna Biaduń – sekretarz
Jerzy Dubiel – skarbnik
Maria Tronina-Telichowska – członek

Komisja rewizyjna

Lesław Wais – przewodniczący.
Zbigniew Jucha – członek
Jakub Kocój - członek