Zarząd

Wiesław Walat – prezes
Wiktoria Helwin – wiceprezes
Ewa Fudala – sekretarz
Jerzy Dubiel – skarbnik
Maria Tronina-Telichowska – członek

Komisja rewizyjna

Lesław Wais – przewodniczący.
Kazimierz Gałka – członek
Władysław Słaby - członek