Barbara Uliasz
CMENTARZE, KWATERY I MOGIŁY WOJENNE NA PODKARPACIU, tom 1 i 2
współwydawca POBITNO Oficyna

wyd. I
format 235 x 220
oprawa miękka
rok wydania 2006

cena kompletu 140,00 zł (wraz z kosztami przesyłki)
do realizacji zamówieniu wymagana wpłata na konto Stowarzyszenia - termin realizacji 14 dni

Tematem niniejszego opracowania są obiekty cmentarnictwa wojennego ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Cmentarzy, Kwater i Mogił Wojennych, prowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.
Analizą tematyczną objęte są tereny wchodzące w skład obecnego województwa podkarpackiego, utworzonego
w dniu 1 stycznia 1999 r. W ewidencji znajduje się:
152 samodzielne cmentarze wojenne,
57 kwater wydzielonych z cmentarzy wyznaniowych lub komunalnych,
347 mogił zbiorowych,
296 mogił indywidualnych.
Spoczywają w nich konfederaci, powstańcy, żołnierze, członkowie ruchu oporu i cywilne ofiary wojny, w tym także obywatele innych narodów, którzy oddali życie na terenie naszego województwa. Otaczanie tych miejsc szacunkiem i właściwą opieką jest naszym moralnym obowiązkiem.

  
   Tom 1 – Opisy, 408 stron

   ISBN 978-83-918363-5-4 komplet
   ISBN 978-83-918363-6-1 tom 1
   ISBN 978-83-922195-1-4 komplet
   ISBN 978-83-922195-2-1 tom 1

   Uwzględnia aktualnie obowiązujący podział administracyjny województwa,
   na powiaty grodzkie i ziemskie oraz gminy. Powiaty grodzkie, których jest
   tylko cztery, zostały omówione na początku opracowania. Opis powiatów
   ziemskich ułożony jest w kolejności alfabetycznej. Taką samą zasadę
   utrzymano przy opisach grobownictwa wojennego w gminach
   i ich miejscowościach. Tekst bogato ilustrowany fotografiami.

 

  
   Tom 2 – Ewidencja pochowanych, 376 stron

   ISBN 978-83-918363-5-4 komplet
   ISBN 978-83-918363-7-8 tom 2
   ISBN 978-83-922195-1-4 komplet
   ISBN 978-83-922195-3-8 tom 2

   Jest to ewidencja pochowanych z wieloma planami cmentarzy, których
   nazwiska znajdują się w wojewódzkiej ewidencji. Opracowanie tomu
   ułożone jest alfabetycznie według miejscowości, w których występują
   cmentarze, kwatery i mogiły wojenne.