Stary Cmentarz w Rzeszowie
opr. Włodzimierz Kozło, 1984 r.        aktualizacja Wiktoria Helwin, 2007 r.

    Wiktoria Helwin

Spis osób pochowanych
opracowany na podstawie badań terenowych, z zachowaniem oryginalnej pisowni,
przeprowadzonych w okresie czerwiec-październik w 2001 r., aktualizacja maj 2007 r.

Podana poniżej legenda umożliwi Państwu umiejscowienie nagrobka na cmentarzu.
Przybliży także rodzaj i stan zachowania poszczególnych grobów.

G   – grobowiec
GK  – grób kamienny
GR  – grób rodzinny
GZ  – grób ziemny
JN  – język niemiecki
KD  – krzyż drewniany
KKbz – kopiec kamienny bez zwieńczenia    
KKZ  – kopiec kamienny zwieńczony

KM  – krzyż metalowy
KP  – krzyż prawosławny
NK  – nagrobek kamienny
NKbz – nagrobek kamienny
             bez zwieńczenia
O   – obramowanie
OG  – obelisk granitowy
OK  – obelisk kamienny                   
OM  – ogrodzenie metalowe
PN  – płyta nagrobna
Sg  – sarkofag
S   – stela
TE  – tablica epitafijna
         w kościele Św. Trójcy        
I, II, III… – kwatera 


B

Bachmann Eluś 3 II 1897 - 25 VIII 1902

VII

GR, NK
Bachmann Jadzia 22 I 1904 - 29 III 1904 VII GR, NK
Bachmann Tomasz 1826 - 1873 VII GR, NK
Bachmannowa Zofia
z Szymonowiców
1871 - 19 II 1900 VII GR, NK
Barzowski Szczepan zm. 7 VI 1836 VIII NK
Baderle Helene 21 VI 1891 - 1 X 1898 IV OK, JN
Barłowska Agnieszka 1830 - 1895 VII NK, KM
Barłowska Aniela 30 IX 1922 - 1 VIII 1944 X grób zbiorowy
Barłowska Katarzyna 8 V 1868 - 31 VIII 1890 VII NK
Barłowski Jan zm. 18 I 1908 lat 82 XI NK
Barłowski Wojciech 1855 - 1890 VIII NK, KM
Barowiczowie brak danych VII GR, NK, O
Barzycka Joanna z Gotzów 1820 - 1892 V GR
Barzycki Józef 1840 - 9 XII 1908 V GR
Baumetter Robert zm. 1 V 1865 lat 34 I NK, JN
Beisch Anna 1790 - 25 X 1882 X GR, KM
Beisch Jan zm. 3 V 1903 lat 79 V NKbz, OM
Beisch Josef 1822 - 14 III 1862 X GR, KM, JN
Beisch Leopoldine z Sonntagów zm. 29 X 1877 lat 55 II NKbz, JN
Bełch Maria zm. 16 IX 1939 X grób zbiorowy
Besta Wawrzyniec lat 35 XI NKbz
Bezucha Wenzel zm. 15 X 1882 lat 48 VIII NK, JN
Białecki Stanisław 30 V 1920 - 8 IX 1939 X grób zbiorowy
Białożyt Franciszek zm. 9 IX 1939 lat 44 X grób zbiorowy
Bielanowicz Aniela 25 V 1878 - 25 IV 1901 XI NKbz
Bielecka Ludwisia 13 II 1863 - 22 IX 1898 IV GR, NKbz, O
Bieniaszewska Halina
z Piotrkowskich
zm. 14 VIII 1901 lat 55 VII GR, NK
Bieniaszewski Gustaw zm. 11 XII 1899 lat 64 VII GR,NK
Bieńkowska Helena z Simonettich zm. 6 IX 1939 zg. tragicznie XI GZ, KM
Bieńkowska Teofila 1850 - 2 XII 1900 XI OK
Biliński Klemens zm. 1918 lat 91 IV G
Biliński Klemsiu zm. 1813 lat 10 IV NKbz
i jego dwaj bracia zm. 11 VII 1815 w 1. r. życia IV NKbz
Binduchowski Jan 1828 - 1908 VIII OK
Bischofowa Amalia Albina z Blatów 26 II 1850 - 22 VII 1899 V KKbz, O
Bizerska Franciszka z Właściszynów zm. 1 V 1905 lat 25 IV OK, O
Błachowska Albina z Kuźmińskich 1815 - 1896 I NK
Błachowski Leon 1839 - 13 V 1899 I NK, O
Bober Franciszek 2 X 1898 - 31 VII 1944 X grób zbiorowy
Bogusławski „Prus” Justyn 13 IV 1839 - 20 V 1907 II OG, OM
Bojdecki Karol brak danych VI GR, O
Borkowska Zofia Julianna zm. 16 X 1887 lat 45 VI GR, NKbz
Borkowski Kazimierz zm. 1885 w wieku dziec. VI GR, NKbz
Borkowski Kazimierz zm. 18 III 1887 lat 24 VI GR, NKbz
Bourdon Katarzyna z Schubidrów 21 XII 1864 - 2 I 1888 VIII NKbz
Brezan Bronciu 4 XII 1884 - 9 VI 1885 VII OK, O
Broda Antoni zm. 3 VIII 1944 X grób zbiorowy
Brud Maria 1879 - 9 IX 1939 X grób zbiorowy
Brzeziński "Lubicz" Józef 1842 - 11.01.1933 X GZ, KM, O
Buczek Stanisława

zm. 1 VIII 1944 lat 22 zg. trag.

X GZ, KM, O
Bujniewicz Jakób 1858 - 1928 III G
Bujniewicz Stefan 1889 - 1928 III G
Bujniewicz Zdzisław zm. 8 IX 1939 lat 13 zg. trag. III G
Buratowska Józia 19 III 1891 - 14 XI 1900 II KKZ, O
Burkart Hansi 2 VIII 1898 - 28 X 1901 VI OK, JN