Plan
Stary Cmentarz w Rzeszowie
opr. Włodzimierz Kozło, 1984 r.        aktualizacja Wiktoria Helwin, 2007 r.

    Wiktoria Helwin

Spis osób pochowanych
opracowany na podstawie badań terenowych, z zachowaniem oryginalnej pisowni,
przeprowadzonych w okresie czerwiec-październik w 2001 r., aktualizacja maj 2007 r.

Podana poniżej legenda umożliwi Państwu umiejscowienie nagrobka na cmentarzu.
Przybliży także rodzaj i stan zachowania poszczególnych grobów.

G  – grobowiec
GK  – grób kamienny
GR  – grób rodzinny
GZ  – grób ziemny
JN  – język niemiecki
KD  – krzyż drewniany
KKbz – kopiec kamienny bez zwieńczenia 
KKZ  – kopiec kamienny zwieńczony

KM  – krzyż metalowy
KP  – krzyż prawosławny
NK  – nagrobek kamienny
NKbz – nagrobek kamienny        
             bez zwieńczenia
O  – obramowanie
OG  – obelisk granitowy
OK  – obelisk kamienny 
OM – ogrodzenie metalowe    
PN  – płyta nagrobna
Sg  – sarkofag
S  – stela
TE  – tablica epitafijna
         w kościele Św. Trójcy
I, II, III… – kwatera 


R

Rachwał Jan zm. 16 XII 1882 lat 29 XI NKbz
Radwan Jan zm. 1889 II GR, OK
i siostra brak danych II GR, OK
Rainer Magdalena von Haarbach zm. 24 I 1881 lat 86 VI GR, NKbz, JN
Rainer Auguste von Haarbach
geb. Burcaller
zm. 17 I 1899 lat 82 VI GR, NKbz, JN
Rainer Josef von Haarbach zm. 14 II 1865 lat 65 VI GR, NKbz, JN
Rampelt Józef 27 X 1866 - 1 VIII 1944 X grób zbiorowy
Rampelt Kunegunda 24 VI 1869 - 1 VIII 1944 X grób zbiorowy
Rasp Karol 1 I 1837 - 23 X 1899 VII NK
Rayski Władzio 23 VIII 1859 - 10 IV 1865 X NK, KM, OM
Rebel Jakub brak danych III NKbz
Reichel Florjan zm. 1890 lat 15 VII GR, NKbz
Reichel Florjan zm. 1892 lat 67 VII GR, NKbz
Reichel Marya zm. 1902 lat 57 VII GR, NKbz
Reithofep Anna 22 VI 1899 - 21 IX 1903 III GR, NK, JN
Reithofep Karl 2 VIII 1892 - 26 X 1903 III GR, NK, JN
Rembacz Józef zm. 1 VIII 1897 lat 77 XI GR, OK
Rembaczowa Karolina z Pomorskich zm. 6 XI 1899 XI GR, OK
Richter Karol Boromeusz 1823 - 23 VIII 1886 I OK
Riehert Johaner brak danych III NKbz, JN
Rogosz Edward zm. VIII 1944 lat 52 X grób zbiorowy
Rogowicz Stefan Piotr 27 IX 1899 - 30 VII 1944 X grób zbiorowy
Roszkiewicz 2.Naumowicz Michalina 21 X 1838 - 20 IX 1891 X OG, OM
Rottinger Karoline zm. 9 IV 1904 V OG
Rutowski Adolf 20 VI 1879 - 20 III 1918 VIII GR, NK
Rutowski Stanisław 25 VII 1843 - 4 XII 1900 VIII GR, NK
Rybarska Irena zm. 27 V 1908 lat 12 VI GR, NK
Rybarski Jan zm. 28 XII 1909 lat 6 VI GR, NK
Rybicka Zosia 28 VII 1851 - 28 X 1856 I PN
Ryczywołowa Agnieszka z Kogutków 10 III 1848 - 1 I 1900 VII GR, NK, O
Ryczywół Walenty 13 I 1847 - 10 X 1900 VII GR, NK, O
Rzepczyńska Józia brak danych XI GR, NKbz, O
Rzepczyńska Marya brak danych XI GR, NKbz, O
Rzepczyński Marceli 1832 - 1898 XI GR, NKbz, O
Rzeszut Marcin 1814 - 1882 V NKbz, O