Plan
Stary Cmentarz w Rzeszowie
opr. Włodzimierz Kozło, 1984 r.        aktualizacja Wiktoria Helwin, 2007 r.

    Wiktoria Helwin

Spis osób pochowanych
opracowany na podstawie badań terenowych, z zachowaniem oryginalnej pisowni,
przeprowadzonych w okresie czerwiec-październik w 2001 r., aktualizacja maj 2007 r.

Podana poniżej legenda umożliwi Państwu umiejscowienie nagrobka na cmentarzu.
Przybliży także rodzaj i stan zachowania poszczególnych grobów.

G  – grobowiec
GK  – grób kamienny
GR  – grób rodzinny
GZ  – grób ziemny
JN  – język niemiecki
KD  – krzyż drewniany
KKbz – kopiec kamienny bez zwieńczenia 
KKZ  – kopiec kamienny zwieńczony

KM  – krzyż metalowy
KP  – krzyż prawosławny
NK  – nagrobek kamienny
NKbz – nagrobek kamienny
             bez zwieńczenia              
O  – obramowanie
OG  – obelisk granitowy
OK  – obelisk kamienny 
OM  – ogrodzenie metalowe
PN  – płyta nagrobna
Sg  – sarkofag
S   – stela
TE  – tablica epitafijna
         w kościele Św. Trójcy      
I, II, III… – kwatera 


D, F

Dembiński Kaliks Rawicz z Dembian 26 XI 1821 - 8 V 1878 III NK
Dmochowska Janina 1874 - 1935 VI GR, OK
Dobrowolski Piotr 1828 -1893 IX GR, NKbz, O
Dobrowolska Marja 1835 - 1909 IX GR, NKbz, O
Dolińska Rozalia z Schneyorów 1820 - 1899 IV GR, NKbz, O
Doliński Michał 1800 - 1880 IV GR, NKbz, O
Donth Leo 1891 - 1896 I OK, O
Drezińscy brak danych XI GR, Sg
Drost Leonora zm. 28 VII 1895 I brak grobu
(tabl. na drzewie)
Drzał Jan zm. 20 II 1906 lat 91 IX NK
Drzewicka Zofia zm. 1884 I GR, NK
Drzewicki Cypryan zm. 1886 I GR, NK
Dulski Emil 17 I 1897 - 8 IX 1939 X grób zbiorowy
Dundaczek Stanisław 9 V 1895 - 14 XII 1947 VI GR, O
Dundaczek Wacław 29 VI 1856 - 8 III 1902 VI GR, O
Dundaczkowa Maria z Idzińskich 29 X 1873 - 29 VI 1937 VI GR, O
Dundaczkówna Zofia 26 VIII 1898 - 25 XI 1919 VI GR, O
Drzewicki W. zm. 9 III 1878 lat 68 XI NKbz
Dymnicki Feliks, ks. 13 I 1824 - 30 IX 1876 VII NK, OM
Dyszyńska Karolina z Mazurków 6 V 1848 - 8 X 1922 X GR, OG, OM
Dyszyńska Katarzyna
z Federkiewiczów
1813 - 1861 X GR, OG, O
Dyszyński Józef 18 II 1836 - 4 XI 1906 X GR, OG, OM
Dzięgielewski Maksymilian zm. 12 IX 1939 lat 20 X grób zbiorowy
Dzieci Elżbieta i Stefan zm. 1884 II OK
Dziedzic Adolf zm. 1909 V GR, OG
Dziedzic Wiktoria zm. 1904 V GR, OG
Dzierżanowski „Grzymała” Julo 8 V 1882 - 13 III 1894
wypadkiem zastrzelony
III OK, O
Dzierżyńska Aniela
z Mazurkiewiczów
22 VII 1847 - 25 X 1905 V GR, NK, O
Dzierżyńska Maria z Wiśniewskich brak danych V GR, NK, O
Dzierżyńska Stefania 5 III 1887 - 22 VIII 1902 V GR, NK, O
Dzierżyński Kazimierz 15 X 1879 - 21 IX 1903 V GR, NK, O
Dzierżyński Teofil 29 II 1844 - 17 III 1927 V GR, NK, O
       
Fabian Jan zm. 18 VIII 1904 lat 56 III NKbz
Fabian Robert 29 V 1845 - 22 II 1877 II NKbz
Fangor Zygmunt 20 IV 1857 - 18 XI 1897 VII NK
Fedorczyk Kazimierz 4 III 1855 - 14 II 1907 III GZ, KM
Fedorow Maria z Piotrowskich 28 II 1869 - 15 IV 1890 VIII NK
Fiałkowska Felicja z Gorajów 11 XI1879 - 20 XI 1904 V GR, BKbz
Fiałkowski Ignacy 1825 - 1905 IV NKbz
Filarska Antonina z Kuleszów 1804 - 1885 V GR, NKbz, O
Filarski Piotr 1805 - 1896 V GR, NKbz, O
Firlej Michał lat 64 VIII KKZ
Fitsches Hubert zm. 11 IX 1939 lat 35 X grób zbiorowy
Flaga Władysław 5 III 1925 - 8 IX 1939 X GZ, KM
Fornal Tadeusz 23 III 1933 - 7 IX 1939 X grób zbiorowy
Fornal Zdzisław 13 I 1932 - 7 IX 1939 X grób zbiorowy
Fosiewicz Aleksander lat 40 VI GR, NK, O
Fosiewicz Józef lat 85 VI GR, NK, O
Foxowa Józefa z Garbińskich 1823 - 30 V 1890 VIII NKbz
Franner de Frannersberg Franciszek zm. 28 VI 1895 lat 51 I GR, NK
Franner de Frannersberg Katarzyna zm. 5 VI 1899 I GR, NK
Frühauf Oskar zm. 10 XII 1901 lat 27 III OG, O, JN
Furman Zofia z Juraszów
i córeczka lat 5
zm. 7 IX 1939 X grób zbiorowy