Plan
Stary Cmentarz w Rzeszowie
opr. Włodzimierz Kozło, 1984 r.        aktualizacja Wiktoria Helwin, 2007 r.

    Wiktoria Helwin

Spis osób pochowanych
opracowany na podstawie badań terenowych, z zachowaniem oryginalnej pisowni,
przeprowadzonych w okresie czerwiec-październik w 2001 r., aktualizacja maj 2007 r.

Podana poniżej legenda umożliwi Państwu umiejscowienie nagrobka na cmentarzu.
Przybliży także rodzaj i stan zachowania poszczególnych grobów.

G  – grobowiec
GK  – grób kamienny
GR  – grób rodzinny
GZ  – grób ziemny
JN  – język niemiecki
KD  – krzyż drewniany
KKbz – kopiec kamienny bez zwieńczenia 
KKZ  – kopiec kamienny zwieńczony

KM  – krzyż metalowy
KP  – krzyż prawosławny
NK  – nagrobek kamienny
NKbz – nagrobek kamienny       
             bez zwieńczenia
O   – obramowanie
OG  – obelisk granitowy
OK  – obelisk kamienny 
OM  – ogrodzenie metalowe
PN  – płyta nagrobna
Sg  – sarkofag
S  – stela
TE  – tablica epitafijna
         w kościele Św. Trójcy      
I, II, III… – kwatera 


Ś, T, U

Świtlikowa Marja z Kulinowskich zm. 28 VIII 1907 lat 44 IX NK, O
       
Tabisz Adam 21 II 1938 - 1 VIII 1944 X GZ, KM, O
Tadla Katarzyna z Dyraków 2 IV 1885 - 9 IX 1944 XI GZ, KM
Tarłowski Aleksander 12 XII 1813 - 14 III 1883 VIII NK, O
Tarnawska Anna z Żółkiewiczów zm. 17 II 1835 lat 40 VII NKbz
Tęcza Ewa zm. 1 X 1939 lat 72 XI GZ, KD
Tesar Jan 1840 - 25 VIII 1912 IV GR, OG, OM
Tesarowa Maria 1848 - 12 VIII 1898 IV GR, OG, OM
Tintorowa Marya 1830 - 1903 VII PN
Towarnicka Felisia 9 III 1867 - 9 III 1867 X GR, NK, OM
Towarnicka Maria z Jabłońskich 8 IX 1845 - 20 X 1896
zmarła w Zakopanem
VII GR, NK
Towarnicka Maryjka 14 IX 1873 - 29 IX 1873 X GR, NK, OM
Towarnicki Ambroży 19 XII 1836 - 21 III 1884
pochowany w Wiedniu
tablica pamiątkowa
X GR, NK, OM, TE
Towarnicki Jan zm. 10 VII 1865 lat 92 X GR, NK, OM
Treiherr Ernst von Falkenstein zm. 28 VI 1873 lat 39 II OK, JN
Troczyńska Karolina z Oborskich 1839 - 1907 VIII GR, KKbz, O
Troczyński Ignacy 1825 - 1904 VIII GR, KKbz, O
Troczyński Maciej 1862 - 1890 VIII GR, KKbz, O
Tryczyńska Antonina z Nowackich 5 V 1828 - 13 IV 1901 II NK
Trzaskowski Ignacy 26 VII 1837 - 8 X 1901 X KKZ, O
Trzeciak Stanisława 19 IV 1902 - 1 VIII 1944 X grób zbiorowy
Tschapek Anna 10 IV 1903 - 26 VIII 1907 IV GR, OK, JN
Tschapek Karl zm. 16 IV 1903 IV GR, OK, JN
Turczak Franciszek zm. 7 IX 1939 lat 27 X grób zbiorowy
Turowicz Franciszek Xawery 1823 - 31 I 1907 I GR, OK, O
Turowicz Kazimierz 28 XII 1870 - 9 XII 1904 I GR, OK, O
Turowiczowa Emilia z Arendtów 25 IX 1834 - 23 IV 1905 I GR, OK, O
Tustanowska Józefa z Szylingów zm. 26 VII 1884 lat 83 XI GR, NKbz
Tustanowski Ignacy 1724 - 1 VI 1813 XI NK, KM
Tyrcha Andrzej zm. 11 IX 1939 lat 39 X grób zbiorowy
Tymaczkowska Ludwika 1816 - 1886 VIII KKbz, O
       
Ulkowska Helena zm. 4 VIII 1891 lat 13 IX GK
Umiński Teodor 23 III 1872 - 30 VII 1944 X GZ, KM
Unsin Rudolf zm. 3 VII 1883 lat 53 V NK
Urba Jan zm. 20 VI 1849 lat 58 VII GR, OK
Urba Zofia zm. 18 I 1879 VII GR, OK
Urbański Adam 15 VI 1908 - 26 VIII 1944 X grób zbiorowy
Uzarska Tekla z Szaynów zm. 1867 V GR, NKbz
Uzarska Salomea brak danych V GR, NKbz
Uzarski Tadziuś lat 3 V GR, NKbz