Stary Cmentarz w Rzeszowie
opr. Włodzimierz Kozło, 1984 r.        aktualizacja Wiktoria Helwin, 2007 r.

    Wiktoria Helwin

Spis osób pochowanych
opracowany na podstawie badań terenowych, z zachowaniem oryginalnej pisowni,
przeprowadzonych w okresie czerwiec-październik w 2001 r., aktualizacja maj 2007 r.

Podana poniżej legenda umożliwi Państwu umiejscowienie nagrobka na cmentarzu.
Przybliży także rodzaj i stan zachowania poszczególnych grobów.

G  – grobowiec
GK  – grób kamienny
GR  – grób rodzinny
GZ  – grób ziemny
JN  – język niemiecki
KD  – krzyż drewniany
KKbz – kopiec kamienny bez zwieńczenia 
KKZ  – kopiec kamienny zwieńczony

KM  – krzyż metalowy
KP  – krzyż prawosławny
NK  – nagrobek kamienny
NKbz – nagrobek kamienny       
             bez zwieńczenia
O   – obramowanie
OG  – obelisk granitowy
OK  – obelisk kamienny 
OM  – ogrodzenie metalowe    
PN  – płyta nagrobna
Sg  – sarkofag
S  – stela
TE  – tablica epitafijna
         w kościele Św. Trójcy      
I, II, III… – kwatera 


C, Ć

Chaczewska Franciszka
z Wolskich
5 IV 1807 - 28 XII 1893 II NKbz
Charanza Alojzy zm. 18 XII 1903 III OK
Chełmiński Ignacy 31 VII 1815 - 2 II 1897 II KKZ, O
Chmarowska Teresa
z Rzepeckich
1825 - 1904 IV GR, NK, OM
Chmarowski Joachim Juliusz 2 IX 1817 - 2 X 1896 X NKbz, O
Cholewkiewicz Stanisław 1848 - 1892 II OK
Cielecka Joanna zm. 15 I 1901 lat 90 XI brak grobu
Ciemichowski Maksymilian zm. †11 IX 1939 X grób zbiorowy
Cięciała Alfreda Natalia zm. 6 IX 1939 X grób zbiorowy
Cisoń Władysław 1875 - 1901 VII PN
Ciszewski Władysław zm. 7 IX 1939 lat 33 X grób zbiorowy
Cybulska Olimpia
z Tustanowskich
zm. 11 XI 1849 lat 28 XI GR, NKbz
Cybulski Apolinary 3 I 1825 - 7 VI 1892 V NKbz, O
Czechakowa Aniela
z Bętkowskich
19 XII 1808 - 29 II 1888 VIII NK
Czechnicka Marja 1846-29 X 1924 V GR, OG, O
Czechnicka Stanisława 25 IV 1843 - 24 VI 1906 V GR, OG, O
Czechnicki Józef 1871 - 1 I 1921 V GR, OG, O
Czechnicki Stanisław 1 III 1887 - 26 I 1928 V GR, OG, O
Czermińska Maria 19 IV 1851 - 17 II 1939 VIII GR, NKbz, O
Czermińska Zofia
z Jędrzejowiczów
14 V 1832 - 9 VI 1899 VII GR, NK, OM
Czermiński Cholewa Juliusz 29 VII 1821 - 21 I 1908 VII GR, NK, OM
Czermiński Stefan 10 XII 1864 - 22 VIII 1882 VIII GR, NKbz, O
Czerw Franciszek 27 III 1828 - 10 VI 1909 II NK, OM
Ćwikliński Alfred zm. 7 IX 1939 X grób zbiorowy