Stary Cmentarz w Rzeszowie
opr. Włodzimierz Kozło, 1984 r.        aktualizacja Wiktoria Helwin, 2007 r.

    Wiktoria Helwin

Spis osób pochowanych
opracowany na podstawie badań terenowych, z zachowaniem oryginalnej pisowni,
przeprowadzonych w okresie czerwiec-październik w 2001 r., aktualizacja maj 2007 r.

Podana poniżej legenda umożliwi Państwu umiejscowienie nagrobka na cmentarzu.
Przybliży także rodzaj i stan zachowania poszczególnych grobów.

G  – grobowiec
GK  – grób kamienny
GR  – grób rodzinny
GZ  – grób ziemny
JN  – język niemiecki
KD  – krzyż drewniany
KKbz – kopiec kamienny bez zwieńczenia 
KKZ  – kopiec kamienny zwieńczony

KM  – krzyż metalowy
KP  – krzyż prawosławny
NK  – nagrobek kamienny
NKbz – nagrobek kamienny        
             bez zwieńczenia
O   – obramowanie
OG  – obelisk granitowy
OK  – obelisk kamienny 
OM – ogrodzenie metalowe       
PN  – płyta nagrobna
Sg  – sarkofag
S  – stela
TE – tablica epitafijna
        w kościele Św. Trójcy
I, II, III… – kwatera 


L, Ł

Lachcik Edward zm. 17 IX 1939 lat 32 X grób zbiorowy
Lamplowa Georgine z Schaitterów 15 IV 1835 - 10 VII 1866 VII KM, JN
Lechowska Ludwika 1817 - 1898 I PN, OM
Lechowski Marcin 1793 - 1862 I PN, OM
Lenhard Norbert 1850 - 1900 VII NK
Lerer Mieciu 2 I 1808 - 27 III 1810 I NKbz
Leschenar Alojza 1834 - 1891 VII GR, NK
Leschenar Marya 1859 - 1888 VII GR, NK
Lesiński „Jastrzębiec” Stanisław 18 XI 1823 - 18 VI 1878 III OK
Lettre de Gustaw zm. 17 VII 1877 lat 28 XI OK
Lewicka Marya z Wachów 1864 - 20 II 1886 I NK
Lityński Jakób 20 X 1832 - 2 I 1902 VI NKbz
Lischke Gabriella 24 IV 1802 - 24 VII 1828 I PN, JN
Lopatyner Emilia z Leschenarów 1866 - 1904 X Sg
Lopatyner Jan 15 V 1827 - 28 VII 1902 X PN
Lubaszek Andrzej 1833 - 1891 III G
Lubel Adolf zm. 9 IX 1939 lat 36 X grób zbiorowy
Lubieniecki Jakób zm. 12 V 1889 lat 17 VII OK
Luluś brak danych IV NKbz
Luzan Hugo zm. 5 V 1902 VII PN, JN
Łętowska Karolina z Zaklików zm. 14 XI 1848 lat 65   TE
Łowczyk Paweł zm. 7 IX 1939 lat 24 X grób zbiorowy
Łuczko Karolek, Maniusia, Wandzia brak danych IV KKZ
Łukasiewicz Józef zm. 6 XI 1836 VI NK, KM, OM
Łukasiewicz Władysław 1861 - 1903 V GR, Sg
Łukasiewicz Bronisława
z Mazurkiewiczów
1867 - 1931 V GR, Sg
Łukaszkiewiczów grób brak danych IV GR, NK, KM, OM