Plan
Stary Cmentarz w Rzeszowie
opr. Włodzimierz Kozło, 1984 r.        aktualizacja Wiktoria Helwin, 2007 r.

    Wiktoria Helwin

Spis osób pochowanych
opracowany na podstawie badań terenowych, z zachowaniem oryginalnej pisowni,
przeprowadzonych w okresie czerwiec-październik w 2001 r., aktualizacja maj 2007 r.

Podana poniżej legenda umożliwi Państwu umiejscowienie nagrobka na cmentarzu.
Przybliży także rodzaj i stan zachowania poszczególnych grobów.

G  – grobowiec
GK  – grób kamienny
GR  – grób rodzinny
GZ  – grób ziemny
JN  – język niemiecki
KD  – krzyż drewniany
KKbz – kopiec kamienny bez zwieńczenia 
KKZ  – kopiec kamienny zwieńczony

KM  – krzyż metalowy
KP  – krzyż prawosławny
NK  – nagrobek kamienny
NKbz – nagrobek kamienny     
             bez zwieńczenia
O  – obramowanie
OG  – obelisk granitowy
OK  – obelisk kamienny
OM – ogrodzenie metalowe
PN  – płyta nagrobna
Sg  – sarkofag
S  – stela
TE  – tablica epitafijna
         w kościele Św. Trójcy        
I, II, III… – kwatera 


K

Kaczor Marcin 1812 - 19 VI 1897 II NKbz, O
Kaczorowski Mikołaj, o. bernardyn 1845 - 6 II 1927 VII KKZ, O
Kaliniewiczowa Kazimiera
z Bogusławskich
1873 - 1924 II Sg
Kalinowska Amalia z Hiblów 20 IV 1834 - 28 III 1894 I GR, NK
Kalinowski Wojciech 16 IV 1823 - 7 X 1895 I GR, NK
Kalman Tadzio 3 V 1869 - 22 III 1881 II GR, OK
Kalmanowa Ludwika
z "Oksza" Strzeleckich
zm. 1900 II PN
Kałuski Stanisław 24 IV 1872 - 1 VIII 1944 X grób zbiorowy
Kamiński Jan zm. 12 VI 1904 lat 30 VI GZ, KM, O
Kamyk Maria zm. 8 XII 1834 VIII GK
Kamyk Jan 1843 - 1881 VIII GR, GK
Kamyk Rozalia 1847 - 1917 VIII GR, GK
Kaniewicz Jadwiga 25 I 1880 lat 72 VI GR, NKbz, OM
Kaniewicz Marcin zm. 20 VIII 1867 lat 52 VI GR, NK, OM
Kaniewski Władysław 7 XII 1823 - 11 V 1889 I OG, O
Karpińska Aniela zm. 22 VII 1877 XI GR, NK
Karpińska Franciszka z Zarębów 16 VI 1836 - 24 IX 1918 VII GR, Sg
Karpiński Aleksander 3 I 1901 - 25 VI 1918 VII GR, Sg
Karpiński Antoni 13 II 1831 - 18 XII 1898 VII GR, Sg
Karpiński Kazimierz 26 I 1863 - 26 IV 1939 VII GR, Sg
Karpiński Staś 10 VI 1814 - 13 VII 1878 XI GR, NK
Kawińska Adelina z Gareissów 14 XI 1867 - 10 IX 1933 VII GR, KM, OM
Kawiński Grzegorz 24 III 1851 - 10 V 1898 VII GR, KM, OM
Kazik Andrzej zm. 18 XI 1895 lat 51 IV GR, NKbz
Kazik Aurelia zm. 1880 lat 13 IV GR, NKbz
Kazik Stanisław zm. 1888 lat 8 IV GR, NKbz
Kiedaczowa Wincentyna
z Muszkowskich
1882 - 1917 VII GR, NK
Kiełbasa Helena zm. 7 IX 1939 X grób zbiorowy
Klecha Bronisław zm. 10 IX 1939 lat 12 X grób zbiorowy
Klimek Filip zm. 1881 lat 47 V NKbz, JN
Klimkiewicz Marian zm. 7 IX 1939 X grób zbiorowy
Kluz Antoni zm. 18 VII 1918 lat 17 X GR, NKbz, O
Kluz Antoni zm. 21 III 1899 lat 56 X GR, NKbz, O
Kluza Stefan 25 VIII 1914 - 8 IX 1939 X grób zbiorowy
Kluzowa Apolonia zm. 14 X 1913 lat 73 X GR, NKbz, O
Kobiałka Franciszek zm. 3 VIII 1944 X grób zbiorowy
Kochanowicz Maria zm. 30 VII 1944 lat 5 zg. trag. X OG, O
Kocoń Walenty 16 I 1915 - 31 VIII 1944 X grób zbiorowy
Kollarz Adolf 1847 - 2 7 IV 1868 VII GR, NK, O
Kollarz Józef 1818 - 21 II 1864 VII GR, NK, O
Kollarz Józef 1843 - 22 XI 1870 VII GR, NK, O
Kollarz Józefa 1780 - 1870 VII GR, NK, O
Kollarz grób familijny brak danych VII NKbz, O
Komarnicka Teofila
Stanisława z "Oksza" Dylewskich
zm. 6 VIII 1890 VII GR, OG, OM
Komarnicki Karol zm. 08 I 1886 lat 70 VII GR, OG, OM
Komunicka Stefania z Sudorskich 31 III 1839 - 17 XI 1861 X KM
Konarska Tekla zm. 16 VII 1830 I NK
Konieczkowski Adam 14 XII 1927 - 4 VIII 1944 X grób zbiorowy
Kontek Feliks zm. 30 VII 1944 lat 36 X grób zbiorowy
Kontek Józefa 6 III 1884 - 4 VIII 1944 X grób zbiorowy
Korytowski „Mora” Ludwik 20 VIII 1832 - 8 X 1885 I PN
Kostheim Maksymilian zm. 21 I 1890 lat 49 VI NKbz
Kostheimowa Magdalena brak danych VI NKbz
Kostkiewicz Felicja z Gutowskich zm. 20 II 1897 lat 52 I GR, NK, O
Kostkiewiczówna Walerja zm. 1 I 1897 lat 20 I GR, NK, O
Koszałkowski Alojzy 18 VI 1811 - 13 V 1879 VI NK
Kotrebska Janina 1856 - 1920 IX NK
Kotula Fritz brak danych VIII GR, PN, O
Kotula Isi brak danych VIII GR, PN, O
Kotzy Ferdynand zm. 27 VII 1880 I NK
Kowalska Aniela 1861 - 1896 X NKbz
Kowalski Marceli zm. 22 IV 1863 lat 21 X NK
Kozłowska Bronisława 7 IV 1884 - 19 VIII 1904 XI NK
Kraus Jan 11 I 1863 - 19 VI 1909 IX NKbz
Kraus Stanisław zm. 27 VIII 1906 lat 26 IX KKbz
Krauss Kazimierz Aleksander zm. 9 IV 1896 lat 49 VI GR, NKbz, O
Krauss Tadziuś 14 X 1887 - 25 IX 1888 VI NK, O
Krogulska Kazimiera
z Ziemiańskich
brak danych IV G
Krogulski Józef 1866 - 1904 VI NK
Krokowska Józefa z Nowotnych zm. 9 VII 1873 II NKbz
Krokowska Marylka 28 II 1885 - 15 XII 1888 II NKbz
Kropaczek Kazio 6 IX 1897 - 30 XI 1903 VII GR, NK, O
Kropaczkowa Maria 1812 - 1899 VII GR, NK, O
Krysakowski Michał zm. 09.12.1878 lat 43 III NKbz, OM
Krywaldowa Franciszka
z Kopczewskich
1835 - 1900 VII NK, O
Krzeczowska Filipina z Grossów 1819 - 17 V 1862 I GR, NKbz
Krzeczowska Franciszka
ze Słonińskich
1771 - 21 XII 1835 I GR, NKbz
Krzeczowska Ludwika
Eleonora Stanisława z Gedlów
6 VI 1850 - 2 XI 1895 I Sg, OM
Krzeczowski Szczęsny 1809 - 21 IX 1863 I GR, NKbz
Krzyżanowscy brak danych XI NKbz
Krzyżanowska Stefania 1862 - 1882 VII NKbz
Ksel Piotr z Masłowa zm. 17 IX 1939 lat 40 X grób zbiorowy
Kucharska Zofia zm. 8 IX 1939 lat 54 X grób zbiorowy
Kudelka Barbara 1808 - 6 XI 1879 VIII NK, O
Kukuczka Ludwik zm. 11 IX 1939 lat 25 X grób zbiorowy
Kunikowa Henryka 5 XI 1865 - 26 VII 1903 V GK, O
Kusaj Joanna 15 III 1932 - 7 IX 1939 X grób zbiorowy
Kuś Jan 24 VIII 1911 - 4 VIII 1944 X GZ, KM
Kuźmierska Rozalia zm. 1909 III KKZ
Kwasucki Karol 1866 -1883 VII NKbz
Kwiatek Antonina 3 VI 1878 - 2 I 1899 X KKZ, O
Kwiatkowski Józef 3 III 1876 - 10 XII 1901 IV GR, NKbz, O
Kwiatkowski Piotr 5 V 1846 - 7 IV 1900 IV GR, NKbz, O