Plan
Stary Cmentarz w Rzeszowie
opr. Włodzimierz Kozło, 1984 r.        aktualizacja Wiktoria Helwin, 2007 r.

    Wiktoria Helwin

Spis osób pochowanych
opracowany na podstawie badań terenowych, z zachowaniem oryginalnej pisowni,
przeprowadzonych w okresie czerwiec-październik w 2001 r., aktualizacja maj 2007 r.

Podana poniżej legenda umożliwi Państwu umiejscowienie nagrobka na cmentarzu.
Przybliży także rodzaj i stan zachowania poszczególnych grobów.

G  – grobowiec
GK  – grób kamienny
GR  – grób rodzinny
GZ  – grób ziemny
JN  – język niemiecki
KD  – krzyż drewniany
KKbz – kopiec kamienny bez zwieńczenia 
KKZ  – kopiec kamienny zwieńczony

KM  – krzyż metalowy
KP – krzyż prawosławny
NK  – nagrobek kamienny
NKbz – nagrobek kamienny
             bez zwieńczenia
O  – obramowanie
OG  – obelisk granitowy
OK  – obelisk kamienny 
OM – ogrodzenie metalowe
PN  – płyta nagrobna
Sg  – sarkofag
S  – stela
TE – tablica epitafijna
         w kościele Św. Trójcy
I, II, III… – kwatera 


H, I, J

Hadera Antoni zm. 12 IX 1944 lat 38 zg. trag. IV GR, NKbz, O
Haliski Józef 18 II 1838 - 10 V 1909 IV NK
Hanasiewicz Henryk 27 VIII 1865 - 5 V 1923 IV GR, NK, OM
Hanasiewicz Julia 1840 - 11 VII 1909 VIII NK, O
Hanasiewiczowa Jadwiga
z Bielikiewiczów
15 X 1837 - 21 VIII 1908 IV GR, NK, OM
Heger Georg zm. 23 V 1885 II OK, JN
Heinz Emilia z Wollów zm. 1946 IX G
Heinz Witold zm. 17 VII 1938 IX G
Helianek Władzio 1895 - 1901 XI KKbz
Herbacińska Marya z Wacławików 1890 - 1933 VIII GR, NK, O
Herbst Aniela z Martinkowiczów zm. 6 IX 1874 IV NKbz
Hess Eduard 5 IX 1854 - 13 XII 1901 XI Sg, JN
Hesslowa Teresa z Maschlerów zm. 25 X 1864 lat 69 IV G
Hibl Edward 1787 - 12 XI 1848 I GR, S, TE
Hibl Klara z Swobodów 1805 - 14 XI 1848 I GR, S, TE
Hibl Wilhelm 1828 - 1837 I S, JN
Hingler Anna z Luzaców 14 VIII 1815 - 7 XI 1875 I GR, OK, OM
Hingler Ignacy 22 IX 1809 - 24 IX 1862 I GR, OK, OM
Hinzinger Anna zm. 15 XI 1886 III NK, O
Hinzinger Gustaw 26 VIII 1851 - 25 VII 1904 IV GR, OK
Hinzinger Karol zm. 13 III 1880 III NK, O
Hinzinger Maria z Tustanowskich 29 I 1861 - 2 III 1894 IV GR, OK
Hodowna Franciszka 1885 - 1908 IX NK
Holzer Jakób 1811 - 1893 VI OK
Hoppe Karolina zm. 30 I 1868 lat 89 IX GR, KM, O
Horak Józef zm. 5 V 1872 X GR, OG, O
Horak Edmund zm. 1 XII 1902 X GR, OG, O
Horak Milada zm. 1 VI 1907 X GR, OG, O
Horak Matylda z Luzaków zm. 20 III 1876 X GR, OG, O
Hoszard Edmund 16 XI 1850 - 13 IV 1897 I GR, O
Hubicka Alauryja zm. 27 IX 1861 I NKbz
Hubicka Antonina z Stoegerów zm. 15 IV 1856 lat 29 I NKbz
       
Idzińska Józefa z Jodłowskich 1836 - 30 III 1920 VI GR, O
Iranek Zdziś 1905 - 1908 I NKbz
Irankówna Elżunia 28 XII 1887 - 6 X 1895 I NKbz
       
Jabłońska Józefa 1808 - 1896 VII GR, OK
Jabłońska „Jasieńczyk” Karolina
z hr. Dębickich
1 II 1826 - 2 II 1912 VII GR, OK
Jabłońska Jadwiga z Pogonowskich zm. 17 XII 1884 lat 25 VII NK
Jabłońska Marja z Nowaczyńskich 15 VII 1863 - 10 X 1916 VII GR, OK
Jabłońska Teresa 1847 - 1912 VII GR, OK
Jabłońska Teresa z Więckowskich zm. 11 II 1846 lat 67 VI GR, OK
Jabłoński „Jasieńczyk” Mieczysław 11 II 1848 - 11 V 1896 VII GR, OK
Jabłoński Ludwik „Jasieńczyk”
z Jabłony
1813 - 1893 VII GR, OK
Jabłoński Maniuś 8 IX 1884 - 19 I 1886 VI GR, OK
Jabłoński Stanisław 16 VIII 1853 - 27 III 1922 VII GR, OK
Jabłoński Stefan 25 XII 1848 - 23 V 1909 VII GR, OK
Jabłoński Tadeusz 30 VI 1847 - 13 XII 1924 VII GR, OK
Jabłoński Wacław „Jasieńczyk”
z Jabłony
1810 - 1894 VII GR, OK
Jaeger Jakób 18.08.1830-30.12.1905 VI NK, KM
Jamrozik Tomasz 1840 - 1888 VII NKbz, O
Janda Franciszek lat 60 VIII NK
Janeczek Tadeusz 1878 - 1896 II PN
Janik Bronusia 23 III 1901 - 27 V 1901 IV GR, NK, O
Janik Halinka 13 VII 1897 - 14 IX 1899 IV GR, NK, O
Janik Józef 1827 - 5 X 1893 IV NKbz, O
Janik Wandzia 1900 - 22 V 1900 IV GR, NK, O
Jasiewiczowa Aniela
z Cieszanowskich
zm. 26 VII 1906 lat 81 VIII OK
Jasiewiczowa Anna Maria z Kochów 13 XI 1880 - 23 VIII 1899 VII GR, KKZ, O
Jasiewiczówna Anusia 21 VII - 7 VIII 1899 VII GR, KKZ, O
Jaśkiewicz Feliks 1822 - 25 VII 1890 VIII G
Jaworska Maria 1860 - 1879 VIII PN
Jaworska Marta z Janowskich zm. 25 V 1899 lat 61 V NKbz, O
Jung Irena ze Straussów zm. 1881 VIII GR, NKbz, O
Juszczak Franciszek lat 27 VIII GR, NKbz
Juszczak Jan zm. 5 VI 1888 lat 75 VIII GR, NKbz